Mængderne bliver ikke synkroniseret/vist i NBS Nordic

Hvis du oplever at dine mængder fra Revit ikke bliver synkroniseret tilbage kan det skyldes følgende:

  • Synkronisering af mængder mangler at blive slået til under "Settings". Her skal der sættes flueben ved "Quantities?".
  • Har endnu ikke trykket på "Sync now". Det er først i dette tilfælde at udvekslingen imellem Revit og NBS Nordic sker.
  • Opmålingsregel på bygningsdelen i BIM Shark projektet er ikke angivet. Derved ved addin'et ikke hvilken værdi, som skal indsættes i NBS Nordic.