Låse/skjule afsnitsnummer

år du flytter rundt på afsnit, vil du opleve at de fleste afsnit har fortløbende numre, som dokument-editoren selv holder styr på - og automatisk bliver opdateret. Hvis du ønsker at ændre det fortløbende tal, så kan du gøre det under ved at at følgende nedenstående trin:

1
Tryk på Indstillinger for afsnit på det afsnit du gerne vil ændre nummeret på. Du kan kun foretage ændringen på ét afsnit ad gangen:

2
I indstilling for afsnittet kan du fastlåse afsnitsnummeret ved at sætte flueben i Brugerdefineret og angive et tal.
Derudover kan man også vælge om afsnitsnummeret skal vises eller skjules under gruppen Afsnitsnummer synlighed:
3
Gem indstillingerne ved at trykke på Gem ændringer nederst i vinduet.

"Auto" betyder fortløbende i forhold til forrige afsnit. Dvs. er det forrige afsnit låst til fx 8, så vil det næste afsnit med "Auto" automatisk få tildelt nummeret 9