Sletning af bygningsdel

Fra bygningsdelsoversigten er det muligt at slette bygningsdele. Dette kan ske ved at trykke på de tre prikker udfor valgte bygningsdel og vælge Slet:

BEMÆRK: En bygningsdel kan først slettes hvis denne er blevet sat til Udgået. Dette gøres ved at redigere bygningsdelen og ændre på feltet Status?