Eksport af bygningsdele til Excel/CSV

Nogen gange er det behov for at få bygningsdelsoversigten/journalen eksporteret ud fra NBS Nordic. I dag kan dette lade sig gøre som Excel og CSV.

På bygningsdelsoversigten trykkes på det lille eksport-ikon i øvre højre hjørne. Dernæst vælges enten Excel eller CSV:

BEMÆRK: Eksporten vil tage udgangspunkt i hvad der bliver vist. Dvs. evt. filtre o. lign. vil have en indflydelse på hvad der bliver eksporteret til Excel/CSV.

Herefter starter eksporten og filen skulle være tilgængelig i browseren: