Kolonnen Links er væk

Hvis du ikke kan se kolonnen Links i bygningsdelsmodulet. Kan du prøve nedenstående for at genskabe den:

I menuen over gemte visninger, vælges der på listen "Gendan standardvisning":

 Herefter skulle Links kolonnen gerne komme til syne: