Tilføj indhold til dokumenter

Et dokument er opbygget af én eller flere sektioner, som hver kan indeholde forskellige typer af blokke (afsnit).

Fordelen ved at have blokke i dine sektioner er bl.a.:

  • Du kan nemmere flytte rundt på flere blokke/afsnit ad gangen.
  • Du kan tilknytte bygningsdele til sektioner, så selvom indholdet ændrer sig, så vil relationen til bygningsdelene stadig være der.
  • Du kan gemme en specifik sektion i virksomhedsbiblioteket og indsætte den i et andet dokument på et senere tidspunkt.
  • Du kan lave specifikke indstillinger for sektioner.

Oprette ny sektioner

For at oprette en ny sektion i et dokument, skal du blot trykke på et af plus-ikonerne udenfor selve papiret:

Tilføje blokke til sektioner

Når du har oprettet én eller flere blokke, så kan du begynde at tilføje indhold til disse. Det kan du gøre på to måder:

  1. Du kan enten trykke på "+" ikonet og vælge hvilken bloktype du vil indsætte det pågældende sted:

  2. Du kan også åbne menupanelet "Blokke" og trække den ønskede type af blok ind i sektionen (se illustration nedenfor):

BEMÆRK: Det er kun muligt at konvertere en tekst-blok om til en overskrift-blok og ikke omvendt.

TIP: Hvis du trækker en blok henover plus-ikonet for oprettelse af en ny sektion (udenfor papiret), vil blokken blive oprettet i en ny sektion.

Tilføj indhold fra biblioteket:

Hvis du ønsker at tilføje indhold fra biblioteket f.eks. bygningsdelsbeskrivelser, så kan du følge disse trin, når du står inde i dokumentet:

  1. Åbn panelet "Bibliotek"
  2. På fanerne vælges et område.
  3. Find den ønskede skabelon (Brug evt. søgefeltet).
  4. Træk skabelonen ind hvor du ønsker at indholdet skal placeres og giv slip.

TIP: Hvis du trækker en skabelon henover plus-ikon for oprettelse af en ny sektion (udenfor papiret), vil indholdet fra skabelonen blive oprettet i en ny sektion.