Rettighedsstyring af projekter (Fortroligt eller adgang for alle ansatte fra samme virksomhed)

I takt med at virksomheder får oprettet flere og flere projekter på platformen, bliver det hurtigt en vidensbank. Derfor kan det være nyttigt at gå ind i projekter og se, eller bruge af indholdet.

Denne indstilling er slået til som standard for nye projekter og du skal være projektadmin!

  1. Gå ind i modulet Medlemmer i projektet:

  2. Lige over søgefeltet kan du vælge hvilken indstilling du ønsker for projektet:

    Sat flueben = Alle fra SAMME virksomhed kan tilgå projektet som "visningstilstand"

    Ingen flueben = Projektet kan kun tilgås af dem som står på projektmedlemslisten.

Undtagelse for brugere med rollen, Supervirksomhedsadmin!

Disse kan tilgå alle projekter og invitere sig selv ind i projektet.

Se alle virksomhedens projekter

Hvis du vil se alle virksomhedens projekter skal du trykke på virksomhedsmenuen:

Er der projekter som ikke kan trykkes på (med grå), så er disse sat som fortrolige/private.