Microsoft Power BI integration

NBS Nordic har et åbent API, som gør dig i stand til at videresende og bruge din data i andre systemer og sammenhænge. I denne artikel får du hjælp til at integrere til produktet Microsoft Power Bi, som er fremragende til at oprette og dele dashboards og grafer med.

F.eks. kunne dashboardet blive delt blandt alle interessenter, så man kan få et øjebliksbillede af projektet, uden at man behøver at være oprettet på NBS Nordic eller styr på Revit.

I denne artikel

Forudsætning

Til integrationen benyttes udelukkende de indbyggede funktioner i Power BI til indlæsning af din data. Du behøver derfor ikke at have installeret andet end Power BI Desktop - og have adgang til et NBS Nordic-projekt med data i.

Opsætning

1
Når Power BI er startet trykkes på Hent data:
2
I listen i venstre side vælges kategorien ”Andet” og herefter ”Web”:
3
I vinduet sættes flueben i ”Avanceret”:
4
I felterne ”URL-adressedele” findes den datakilde (API endpoint) fra vores API-dokumentation, som man ønsker at benytte sig af. I dette tilfælde benyttes URL’en til at hente data på bygningsdele, så derfor udfyldes første linje med: 
https://nbsnordic.net/api/v1/projects/[project_id]/components
	
5
[project_id] i ovenstående URL, skal udskiftes med projekt id'et for dit eget projekt på NBS Nordic. Det finder du ved at navigere til projektet i din browser, og i adressefeltet kopierer du tallet efter .../project/. I følgende eksempel er projekt id'et altså 814: 
6
Dit eget projekt id ’et skal erstatte [project_id] i URL’en, som blev indsat i punkt 4. Dvs. du skulle nu have noget i stil med følgende URL-adressen:  
https://nbsnordic.net/api/v1/projects/814/components
	
7
Nederst i vinduet skal du under Parametre for http anmodningsheader udfylde ”api-key” i det første felt og i det andet din personlige API-nøgle, som du finder under din egen brugerprofil.
8
Tryk nu OK for at gemme og dernæst Opret forbindelse:
9
Hvis alle ovenstående trin er korrekte, vil du nu se et eksempel udtræk af din forespørgsel - og kan herefter begynde at bruge din data. Se næste afsnit for et eksempel herpå.

Brug af data i Power BI

Hvis det lykkedes dig at gennemføre alle trin i ”opsætningen”, kan din data nu blive omsat til noget visuelt i Power BI. Der er et utal af muligheder med Power BI, men her vises eksempel på opsætning af et interaktivt dashboard, som dels viser alle bygningsdele i projektet men samtidig grafisk illustrerer, hvor mange af disse bygningsdele er udgivet på et dokument.

Konverter din forespørgsel til tabel

1

Før din data (forespørgsel) kan benyttes, skal den allerførst laves om til en tabel. Derfor start med at trykke på  Til tabel under fanen Fil:

2

Tryk OK i næste vindue:

3

Din forespørgsel er nu lagt ned i en tabel og ved tryk på det lille ikon kan nu vælges hvilke kolonner, som man ønsker at få vist. I dette tilfælde vælger vi bare at få vist alle:

Oprettelse af ekstra kolonner

For at kunne lave dashboardet er der behov for to nye og ekstra kolonner. Den ene kolonne er en sand/falsk værdi, om bygningsdelen der indgår er udgivet på en arbejdsbeskrivelse, og den anden indeholder typekodningen.

Opret betinget kolonne

1
Tryk på Betinget kolonne under fanen Tilføj kolonne:

2
Betingelsen sættes op som vist nedenfor, hvor der tjekkes om kolonnen ”document_names” har en værdi. Hvis der er en værdi, sættes der et 1-tal og hvis ikke, så angives det som et 0 i den nye kolonne ”Udgivet dok?”:

3
Efter oprettelsen skulle du allerede nu gerne kunne se 0 eller 1 i kolonnen, og til sidst ændrer vi typen for kolonnen ved at højreklikke på kolonnenavnet og vælger Rediger type > Sand/falsk:

Opret kombineret kolonne

Som du måske allerede har opdaget, så findes der ikke en kolonne, som indeholder hele den unikke typekode. De er splittet i forskellige kolonner, og derfor oprettes en ny kolonne ”typekode”, som vil indeholde hele koden.

1
Under fanen ”Tilføj kolonner” vælges Brugerdefineret kolonne:

2
I vinduet angives et navn for kolonnen ”Nyt kolonne navn” og i formelfeltet angives følgende: [classificationcode]&[classificationcode_separator]&[classificationserial]
3
Tryk OK for at gemme og oprette den nye kolonne.

Opsæt dashboard

I dette – og sidste - afsnit indsættes en tabel og cirkeldiagram på dashboardet, som gør brug af den bagvedliggende data.

Start med at trykke ”Luk og anvend”.

Indsæt tabel

1
I visualiseringer vælger du Tabel:
2
I højre side under ”Felter” afkrydses de kolonner, som du vil have vist i tabellen. Du kan flytte rundt på rækkefølgen i listen ”Værdier”.

Du skulle gerne ende ud med en tabel i stil med nedenstående, hvor kolonnerne typekode, name, structure og document_names er valgt:

Indsæt cirkeldiagram

1
Under visualiseringer vælges nu Cirkeldiagram.
2
Træk og slip feltet ”Udgivet dok?” ind i ”Forklaring”.
3
I ”Værdier” indsættes feltet ”doc_title”:

Du skulle gerne have et dashboard, som ligner dette:

Dashboardet er interaktivt, så hvis du fx trykker på den ene halvdel i cirkeldiagrammet, skulle du gerne kunne se, at tabellen opdateres med de bygningsdele, som der er tale om.

Ændringer

Det smarte ved denne løsning er, at når du først har sat dashboardet og forbindelsen op, vil ændringerne i projektet skinne igennem i dashboardet. Du kan manuelt opdatere din data via ”Opdater”-knappen under ”Start” fanen. Det er også muligt at sætte PowerBI op til automatisk at opdatere med et bestemt tidsinterval.

Eksterne henvisninger