Forskellen på skabeloner og sektioner?

I denne artikel vil du få en forklaring på forskellen mellem skabeloner (arbejdsbeskrivelser) og sektioner (bygningsdelsbeskrivelser). Til slut i artiklen finder du et lille eksempel på et workflow, hvor begge typer af skabeloner er i spil.

Indhold i denne artikel:

Baggrund:

Den nuværende opdeling er et udtryk for nemt at kunne følge Bips' b1000 struktur, som er der de facto standard i de fleste projekter i Danmark.

En arbejdsbeskrivelse er opbygget af følgende kapitler:

 1. Orientering
 2. Omfang
 3. Generelle specifikationer
 4. Bygningsdelsbeskrivelser

Sidstnævnte kapitel (4.) er lidt anderledes end de andre kapitler, da dette gentages for antallet af bygningsdele, som indgår i arbejdet. Vi mener derfor, at der er fornuft i at opdele kapitel 1-3 i ét dokument og kapitel 4 (bygningsdelsbeskrivelser) i et andet, så du i dit projekt(er) nemt kan indsætte de bygningsdele (kapitel 4'ere), som der er behov for.

Om du ønsker at gøre brug af denne anbefaling, er helt op til dig. Du kan sagtens nøjes med at have alt i Dokumenter/arbejdsbeskrivelser, som var det en helt almindelig Word-skabelon.

Skabeloner (Arbejdsbeskrivelser)

I NBS Nordic regi kan denne type skabelon bedst sammenlignes med f.eks. en Word-skabelon. Dvs. disse dokumentskabeloner kan opsættes med ønskede afsnit og layout (sidehoved og sidefod) og herefter være udgangspunktet for nye dokumenter.

Denne type skabelon kan indsættes direkte i dokument-modulet i et projekt.

Sektioner (Bygningsdelsbeskrivelser)

Denne type skabelon kan ligeledes indeholde en række afsnit. Disse afsnit vil typisk være dem, som er med til at beskrive den pågældende bygningsdel. Til modsætning for dokument/arbejdsbeskrivelse, så kan man ikke opsætte sidehoved og sidefod, da denne type skabelon altid skal indsættes i et dokument/arbejdsbeskrivelse.

Denne type skabelon kan ikke indsættes direkte i dokument-modulet i et projekt, men den kan indsættes i et dokument via følgende muligheder:

 • Tilknyt til bygningsdelsskabelonen, en eller flere bygningsdele til projektet i bygningsdels-modulet, som beskriver bygningsdelen. Bygningsdelen kan nu indsættes i et dokument.
 • Kopiér en eller flere afsnit fra bygningsdelsbeskrivelser. Denne metode er mindre anbefalelsesværdig end ovenstående, da der ved at benytte denne metode ikke opstår nogen direkte relation og reference til de oprettede bygningsdele i projektet.

Hvad er fordelene ved denne opdeling?

Hvis du følger ovenstående struktur, vil du sandsynligvis opleve følgende værdier:

 • Struktur og overblik af skabeloner/beskrivelser, som stadigvæk kan kombineres i projektet.
 • Ved anvendelse af bygningsdelsskabeloner som er tilknyttet en bygningsdel, vil der blive skabt en aktiv relation, så man bl.a. nemt kan se hvilke beskrivelser en bygningsdel indgår i samt hvilke bygningsdele som indgår i et dokument.
 • Ved brug af bygningsdelsbeskrivelser har man adgang til flere variabler, som knytter sig op på bygningsdelens aktuelle værdier. F.eks. ville du automatisk kunne få vist bygningsdelens klassifikationskode.

Eksempel

Et typisk workflow for oprettelse af en arbejdsbeskrivelse i NBS Nordic: 

 1. I projektet oprettes en arbejdsbeskrivelse med udgangspunkt i et dokument som er gemt i biblioteket.
 2. Der oprettes de fornødne antal bygningsdele i projektet, og tilknyttet til hver enkel en bygningsdelsbeskrivelse fra biblioteket.
 3. Indsæt en ny bygningsdel i arbejdsbeskrivelsen. Indholdet kan rettes til efter indsættelse i dokumentet.
 4. Udgiv dit dokumentet.