Eksporter bygningdele til Revit keynote fil

Udover den automatisk indlæsning af keynote fil via Revit addin'et, er det også muligt manuel at eksportere en keynote fil med dine bygningsdele, som kan indlæses direkte i Revit.

1
Gå til bygningsdelsoversigten og tryk på  Eksporter som.. knappen. På listen vælges Keynote-fil:

2

I dialogen angives hvilke kolonner skal vises i værdifeltet. Hvis man fx ønsker opbygningen i stedet for navnet på bygningsdele, udskiftes [navn] med [opbygning]:

3
Til sidst trykkes på Opret keynote og keynote filen vil blive downloadet.

Se en video