Anvend egen Excel skabelon til tilbudslister

I NBS Nordic er det muligt at anvende en standard skabelon til tilbudslister eller uploade sin egen, hvis man ønsker at lave en formatering eller en anderledes opsætning.

Der uploades en skabelon og gemmes på projektet og derfra kan man nemt genbruge eller erstatte den senere.

Indhold i denne artikel:

Video

Opbygning

Tilbudslisteskabelonen skal indeholde følgende ark:

  • Et forsideark
  • Et samleark

Og en af følgende grupper:

  • Et ark, der indeholder bygningsdelsposter, optioner og stipulerede ydelser

eller

  • Et ark, der kun indeholder bygningsdelsposter
  • Et ark, der kun indeholder optioner og stipulerede ydelser (her samles alle optioner og stipulerede ydelser fra alle tilbudslisteark i NBS Nordic på ét ark i Excel filen).

Bygningsdelsposter:

På et ark i din skabelonfil indsættes bygningsdels placeholderne på en og samme række.

Placeholderne kan indsættes i en celle hver for sig eller i samme celle (pånær unit price, quantity og total price, som skal have hver deres celle).

Listen over bygningsdelsposter vil starte fra denne række (rækken kopieres).

De placeholders, der kan anvendes, er:

Variabler/Placeholder Anvendelse
{Component:Name} Navnet på bygningsdelen eller overskriften.
{Component:Classification} Klassifikationskoden.
{Component:PositionNumber} Positionsnummeret på posten i tilbudslisten.
{Component:MeasurementRule} Opmålingsreglen for bygningsdelen.
{Component:Structure} Opbygningen for bygningsdelen
{Component:UnitDescription} Opmålingsreglens enhed.
{Component:UnitPrice} Tomt felt, der vil blive anvendt til angivelse af enhedspris.
{Component:Quantity} Mængden.
{Component:TotalPrice} Total prisen, dvs. enhedspris-cellen gange mængde-cellen.
{Components:TotalPrice} Total prisen for alle bygningsdele på arket/tilbudslisten.

Arket, der indeholder placeholderne, vil blive kopieret for hver tilbudslisteark.

Optioner og stipulerede ydelser

Ønsker du at inkludere optionsposter og poster med stipulerede ydelser, kan du tilføje dette til samme ark, som du har angivet bygningsdels-placeholderen på.


De placeholders, der kan anvendes for optioner, er:

Variabler/Placeholder Anvendelse
{Option:Name} Titlen på option eller overskrift.
{Option:PositionNumber} Positionsnummeret på posten i tilbudslisten.
{Option:MeasurementRule} Opmålingsreglen for optionen.
{Option:UnitDescription} Opmålingsreglens enhed.
{Option:UnitPrice} Tomt felt, der vil blive anvendt til angivelse af enhedspris.
{Option:Quantity} Mængden.
{Option:TotalPrice} Total prisen, dvs. enhedspris-cellen gange mængde-cellen.
{Options:TotalPrice} Total prisen for alle optioner på arket/tilbudslisten.

De placeholders, der kan anvendes for stipulerede ydelser, er:

Variabler/Placeholder Anvendelse
{StipulatedService:Name} Titlen på den stipulerede ydelse eller overskriften.
{StipulatedService:PositionNumber} Positionsnummeret på posten i tilbudslisten.
{StipulatedService:MeasurementRule} Opmålingsreglen for den stipulerede ydelse.
{StipulatedService:UnitDescription} Opmålingsreglens enhed.
{StipulatedService:UnitPrice} Tomt felt, der vil blive anvendt til angivelse af enhedspris.
{StipulatedService:Quantity} Mængden.
{StipulatedService:TotalPrice} Total prisen, dvs. enhedspris-cellen gange mængde-cellen.
{StipulatedServices:TotalPrice} Total prisen for alle stipulerede ydelser på arket/tilbudslisten.

Placerer du disse placeholders på et ark for sig selv, der ikke indeholder bygningsdels-placeholders, vil den samle alle optioner og stipulerede ydelser på tværs af alle tilbudslister i NBS Nordic.

Opsamlingsside

Variabler/Placeholder Anvendelse
{Aggregates:Tenderlist} Titlen på tilbudslisten, der samles op på.
{Aggregates:TotalPrice} Total prisen (ekskl. optioner og stipulerede ydelser) fra den pågældende tilbudsliste.
{Aggregates:Sum} Summen af alle posterne på opsamlingsarket.

Tilbudssum til forside

Variabler/Placeholder Anvendelse
{Sum:Aggregates} Den samlede sum fra tilbudslisterne (ekskl. optioner og stipulerede ydelser)..
{Sum:Options} Den samlede sum af optionerne.
{Sum:StipulatedServices} Den samlede sum af de stipulerede ydelser.
{Sum:OptionsAndStipulatedServices} Den samlede sum af optionerne og de stipulerede ydelser.
{Sum:TotalPrice} Den samlede sum for hele tilbuddet (beløbene fra opsamlingssiden, optioner og stipulerede ydelser).

Overskrifter på dataene

Overskrifter til de indsatte "tabeller" indsættes ikke automatisk, men angives derimod i skabelonfilen.

Hvis du eksempelvis har indsat {Component:PositionNumber} placeholderen i celle A5, kan du manuelt angive en placeholder i celle A4 i din Excel fil inden indlæsning i NBS Nordic.

Formatering af overskriftsposter

Tilbudslisteposter, der fungerer som overskrifter (dvs. poster, der ikke er en bygningsdelsposter, og som har andre poster under sig i træet) kan formateres særskilt, ved at tilføje ":Headline" i placeholderen.

Eksempel for formattering af overskriftsposter for optioner:

{Option:Headline:Name}

Det samme gælder for "Component" og "StipulatedService"-placeholders.

Angiv en række i skabelonfilen for almindelige rækker og en række for overskriftsposter, hvis du ønsker at formatere posterne individuelt.

Dette giver fx mulighed for at angive en nedre cellekant eller fed skrift for alle overskriftsposter.

Andre placeholders/variabler

Tilbudslisteskabelonen kan desuden gøre brug af følgende Excel-specifikke variabler:

Variabler Anvendelse
{Excel:Filename} Navnet på filen
{Excel:Sheetnum.Actual} Arktal
{Excel:Sheetnum.Total} Samlet antal ark

Ekstra felter

Hvis der er oprettet et eller flere ekstra felter, kan disse værdier (påhæftet bygningsdelene) tilføjes i Excel-skabelonen med: {extrafield:field_id}

Eksempel kunne det være: {extrafield:budgetpris} 

Lås celler

Skabelonfilen må ikke anvende låste celler/ark.

NBS Nordic låser automatisk alle celler i det endelige ark pånær felter med baggrundsfarve. I standard skabelonen er det således kun enhedspris-felterne, som ikke er låste.

Begrænsninger

Følgende understøttes ikke på nuværende tidspunkt:

  • Placeholders for tilbudsposter skal være på samme række. De kan derfor ikke deles ud over flere rækker (fx bygningsdelsnavn på en række og pris, mængde og sum på rækken nedenunder).
  • Moms - kan tilføjes på den endelige Excel fil efterfølgende, hvis.

Eksempelfil

Du kan hente vores eksempelfil her, hvis du mangler inspiration til, hvordan en tilbudslisteskabelon kan opbygges:

Download eksempel fil (.xlsx)