Sigma Estimates integration

Med denne gratis integration/app er det muligt at synkronisere dine bygningsdele fra NBS Nordic direkte ind i Sigma Estimates. Sigma er Danmarks førende kalkulationsprogram til byggebranchen.

Indhold i denne artikel:

Installation

For at installere og benytte integrationen kræver det at du allerede har adgang til Sigma Estimates Professionel eller Enterprise. Selve NBS Nordic app'en til Sigma kan downloades via dette link.

Efter download af installationsfilen, som har endelsen .sigmapackage, kan denne åbnes eller trækkes ind i Sigma for at blive installeret. Efter påkrævet genstart af Sigma, vil app'en automatisk starte med Sigma. Hvis installationen er forløbet korrekt, skulle du kunne se en fane NBS Nordic i Sigma:

Opsætning og synkronisering

For at benytte selve app'en, skal der indtastes en API-kode og udvælges et projekt fra NBS Nordic, som bygningsdelene skal hentes fra. API-koden findes under din profil på NBS Nordic i punktet Min profil > API-nøgle:

Start med at åbne et nyt dokument i Sigma. Derefter indsættes API-nøglen under punktet, Indstillinger > Angiv API nøgle:

Bemærk: Ovenstående indstillinger bliver gemt i selve Sigma-filen, som betyder at du fx kun behøver at vælge projekt første gang du synkroniserer.

Hvis API-koden er gyldig, vil du kunne se dine projekter fra NBS Nordic i listen. Her vælges det projekt som du ønsker at integrere med. Til sidst trykkes GEM for at gemme indstillingerne.

Synkronisering af bygningsdele

Når indstillingerne er sat rigtigt op (beskrevet ovenfor), der er åbnet et Sigma dokument, kan du synkronisere bygningsdele imellem dit NBS Nordic projekt og Sigma. Selve synkroniseringen igangsættes ved at trykke på Synkroniser bygningsdele:

Er knappen deaktiveret kan det skyldes:
- Forkert API-nøgle eller ikke manglende valg af NBS Nordic projekt under Indstillinger.
- Ikke åbnet et Sigma dokument. 

Først gang der bliver synkroniseret til en nyt Sigma dokument, vil nedenstående dialog blive vist. Her skal besluttes hvorledes bygningsdelene fra NBS Nordic skal synkroniseres med Sigma. I store træk kan man vælge at få samme struktur og hierarki fra valgte NBS Nordic projekt, eller få alle bygningsdele fra valgte NBS Nordic projekt under samme overskrift i Sigma:

De efterfølgende synkroniseringer vil huske ovenstående valg.

Det er ikke en import - men en synkronisering - så hvis der fx bliver slettet bygningsdele i NBS Nordic, så vil disse også blive slettet fra dit Sigma dokument.

Ekstra felter

Fra NBS Nordic til Sigma

Er der oprettet ekstra felter i valgte NBS Nordic projekt, så vil de automatisk blive oprettet som ekstra felter i Sigma. Ekstra feltet/kolonnen i Sigma hedder "BS [navn på ekstra felt fra NBS Nordic]".

Dette er typisk koder, som matcher et prisbibliotek man vil opdatere med, som kan sendes med over til Sigma.

Fra Sigma til NBS Nordic

Hvis man ønsker at sende data fra Sigma til et NBS Nordic ekstra felt, så skal man starte med at gå ind under Indstillinger og trykke på knappen Tilføj/fjern felter:

I dette vindue vælges i venstre side Sigma kolonnen som ønskes sendt til et NBS Nordic ekstra felt. I højre side vælges ekstra feltet. Er listen tom, kan det skyldes at der endnu ikke er blevet oprettet et ekstra felt i NBS Nordic projektet. Der kan tilføjes flere kolonner ved at trykke på + Tilføj eller Fjern for at slette en række.

Bemærk: Et NBS Nordic ekstra felt kan kun benyttes/vælges én gang.

Hver gang der bliver udført en synkronisering vil ovenstående kolonner blive sendt til NBS Nordic. Det kan godt gøre synkroniseringsprocessen en smule langsommere.

Dette er typisk kostpris og salgspriser, som kan sendes tilbage til NBS Nordic.

Funktionerne i app'en

Bemærk: Du kan først bruge Videoen benytter en ældre udgave af app'en, og kan derfor se anderledes ud.

Efter at app'en er blevet installeret og aktiveret i Sigma, kan alle funktionerne tilgås i værktøjsbåndet NBS Nordic:

Her følger en kort forklaring af alle knapperne:

 • Synkroniser bygningsdele: Vil tilføje, opdatere og slette bygningsdele iht. til valgte projekt på NBS Nordic (under indstillinger). Ved første synkronisering skal der træffes valg om hvilken struktur man ønsker at benytte:
  • Med klassifikationsstruktur: Den valgte struktur fra NBS Nordic projektet fx BIM7AA eller CCS, vil blive oprettet i Sigma. Bygningsdelene vil blive lagt under de respektive overskrifter.
  • Under fælles overskrift "Fra NBS Nordic": Importerer nye bygningsdelene fra NBS Nordic under overskriften "Fra NBS Nordic".
 • Vis udgivet dokument: Åbner udgivet dokument for valgte bygningsdel. Knappen er kun aktiv hvis der er et udgivet dokument at vise.
 • Indstillinger: Åbner indstillingsvinduet hvor NBS Nordic API-kode og -projekt kan indsættes og vælges. Derudover er det også muligt at vælge hvilke kolonner fra Sigma, man ønsker at få sendt til et NBS Nordic ekstra felt. 
  • Vis projektet: Åbner det valgte projekt (fra indstillinger) i browseren. Knappen er kun aktiv hvis der er valgt et projekt.
 • Gå til www.nbsnordic.dk: Åbner NBS Nordics hjemmesiden i browseren.
  • Gå til Support-Center: Åbner NBS Nordics support-center i browseren.
  • Om denne app: Viser en beskrivelse af app'en og versions nr.

Video-eksempel på brugen af integrationen

Bemærk: Videoen benytter en ældre udgave af app'en, og kan derfor se anderledes ud.