Overblik over tilbudslistemodulet

I denne artikel vil du få et samlet overblik over tilbudsliste-modulet under dit projekter, som er her hvor du oprettet og styre din tilbudslister. Alle numre vil individuelt blive uddybet og forklaret under billedet.

Indhold i artiklen:

1

 Ark i tilbudslisten

Ark svare til ark i fx Excel. Du kan oprette lige så mange ARK som du har behov for. Ark vil ofte blive brugt til at dele tilbudslisterne ind i tag og entreprise. 

Hvert ark kan indehold  BygningsdeleOptioner og Stipuleret ydelser. Hvad BygningsdeleOptioner og Stipuleret ydelser er, er forklaret under punkt 4 til 5.

2

 Opret ark

Ved at trykke her kan du oprette ark i din tilbudsliste. Se mere om hvordan du gør hér: Oprettelse af tilbudsliste
3

 Eksport til Excel

I NBS Nordic er det muligt at anvende en standard skabelon til tilbudslister eller uploade sin egen, hvis man ønsker formatering eller opsætning anderledes. Du kan læse mere om hvordan du opsætter din egen skabelon her: Eksport af tilbudsliste til Excel.
4

 Bygningsdele i tilbudslisten (og manuelle poster)

Bygningsdele er i korte træk, de ydelser der knytter sig til bygningsdelen, de er så at sige obligatoriske. Du kan tilføje bygningsdele fra bygningsdelsmodulet eller oprette manuelle poster. Manuelle poster er til alt der ikke har en direkte tilknytning til et objekt i en model. Du kan læse mere bygningsdele og manuelle poster her: Oprettelse af tilbusliste
5

 Optioner i tilbudslisten

I gruppen “ Optioner”, som er alternativer til de faste tilbudsposter. Disse kan oprettes på samme vis som manuelle poser. Du kan læse mere her: Oprettelse af tilbusliste
6

 Stipuleret ydelser i tilbudslisten

I gruppen “ Stipuleret ydelser”, som er alternativer til de faste tilbudsposter. Disse kan oprettes på samme vis som manuelle poser, eller du kan oprette den fra dit bibliotek. Du kan læse mere her: Oprettelse af tilbusliste