Oprettelse af tilbudsliste

nne artikel beskrives processen for at oprette en ny tilbudsliste i dit projekt.

Indhold i denne artikel:

Oprettelse af ny tilbudsliste og tilbudslisteark

Oftest har du i dit projekt oprettet bygningsdele og det er nu blevet tid til at oprette tilbudslisten, hvor de bygningsdele indgår..

1
Gå til Tilbudsliste-modulet ved at trykke på Tilbudslister i menu-bjælken i dit projekt:
2
For at oprette et nyt tilbudslisteark trykkes på Opret nyt ark:

3
I vinduet angives et navn på arket, og hvis det ønskes kan der også indtastes en reference fx til arbejdsbeskrivelsen eller lign.:

4
Arket er nu blevet oprettet, og vil indeholde 3 grupper som hver især kan indeholde tilbudsposter.
De tre grupper er: Bygningsdele, Optioner og Stipuleret ydelser.

Indsættelse af bygningsdele

For at tilføje en eller flere bygningsdele (fra Bygningsdelsmodulet) kan du følgende nedenstående trin.
Der kan kun indsættes/tilføjes bygningsdele i gruppen Bygningsdele

1
Bygningsdelene indsættes ved at trykke på  Indsæt bygningsdel i dropdown listen Tilføj post:.
2
Herefter vælges én eller flere bygningsdele fra bygningsdelsmodulet. Du kan også søge efter en bygningsdel, ved at skrive i tekstfeltet:
3
Bygningsdelen eller bygningsdelene er nu blevet tilføjet til arket. Det lille ikon fortæller et bygningsdelen på arket er sammenkædet med en bygningsdel fra bygningsdelsmodulet.
Rækkefølgen kan laves om ved at trække og slippe i linjerne. Du kan også opbygge et hierarki ved at trække og slippe linjer oveni hinanden.

Bemærk: Det er ikke muligt at redigere denne type tilbudspost, da al information kommer direkte fra bygningsdelsmodulet. Ændringer skal altså foretages ovre i selve bygningsdelsmodulet.

Oprettelse/indsætte manuelle poster

Manuelt poster kan bruge som bygningsdele, der ikke har en sammenkædning med bygningsdelsmodulet. Manuelt poster kan også bruges som overskrifter, hvilket vi vil vise her.
Denne type af poster kan indsættes i alle tre grupper.

1
En manuelt poste indsættes ved at trykke på Indsæt manuel post i dropdown listen Tilføj post.
2
Tilbudsposten navngives “Indervægge” og oprettes.

Læg også mærke til, at positionsnumrene også automatisk bliver opdateret, når der bliver lavet ændringer i hierarkiet.

Indsættelse af optioner

I gruppen “Optioner”, som er alternativer til de faste tilbudsposter. Disse kan oprettes på samme vis som manuelle poser.

Indsættelse af Stipulerede ydelser fra biblioteket

I gruppen “Stipulerede ydelser”, som er alternativer til de faste tilbudsposter, kan der enten tilføjes manuelle poster (som tidligere vist), eller du kan tilføje fra virksomhedsbiblioteket.
Her vises hvordan poster tilføjes fra bibliotek:

1
I gruppen Stipulerede ydelser vælges Tilføj post og Indsæt fra bibliotek:
2
Du bliver du ledt hen i dit virksomhedsbibliotek, hvor du kan afkrydse de stipulerede ydelser, som ønskes kopieret til det forrige tilbudsarket:
3
Til sidst trykkes på “ Indsæt valgte” for at udføre handlingen, og nu fremgår posterne på tilbudsarket.
Disse kan naturligvis redigeres eller flyttes rundt, uden at det har indflydelse på posterne fra virksomhedsbiblioteket.