Flytte/omrokering af indhold i dokument

Hvis du ønsker at lave om på rækkefølgen af sektioner eller blokke i dit dokument, så er der forskellige måder hvorpå dette er muligt at gøre.

Indhold i denne artikel:

Lav om på rækkefølgen for sektioner:

Denne metode er især god, hvis du ønsker at ændre rækkefølgen/indrykningen for mere end ét afsnit.

  1. Når du står inde i dokumentet trykker du oppe i venstre hjørne for at få Indholdspanelet vist:

  2. Her får du vist et overblik over sektionerne i dit dokument. Derudover kan du her flytte rundt på sektioner ved hjælp af drag and drop:

TIP: Hvis du skal bruge en hel sektion og dens indhold i et andet dokument, så kan du enten gemme sektionen til dit biblioteket eller du kan kopiere alle sektionens blokke til udklipsholderen og indsætte den i et andet dokument.

Lav om på rækkefølgen af blokke/afsnit:

For at flytte en blok/afsnit skal du gøre følgende:

  1. Find den blok du vil flytte.
  2. Træk den hen hvor du ønsker den skal være. (Der skal komme en blå linje til syne der hvor du giver slip på blokken) se illustration nedenfor

  3. Skal den flyttes langt fra den nuværende placering, så er det oftest nemmere at kopiere blokken til udklipsholderen. Derefter skal du slette den, for til slut at indsætte den det nye sted i dokumentet:

Samle eller opdel sektioner

Det kan det også være nyttigt enten at kunne samle to sektioner sammen til én eller at dele en sektion op i flere mindre sektioner.

Du kan også samle sektioner. Det kan du gøre fra sektionsmenuerne:

Splitte en sektion gør du ved at trykke på +'et der hvor du ønsker at sektionen skal deles op: