Flytte/omrokering af afsnit

Afsnit kan både flyttes op og ned, så rækkefølgen ændres, men et afsnit kan også flyttes ind og ud, så det fx bliver et underafsnit til et andet afsnit. I denne artikel får du indblik i hvordan du kan flytte/omrokering af afsnit i dit dokument. Der findes to metoder hvorpå dette kan lade sig gøre:

Indhold i denne artikel:

Via indholdsruden

Denne metode er især god, hvis du ønsker at ændre rækkefølgen/indrykningen for flere end ét afsnit.

1
Start med at åbne overbliksvinduet ude i venstre side af skærmen ved at trykke på Indhold:
2
Øverst oppe trykkes på kappen Rediger:
3
Nu kan alle afsnit frit trækkes og slippes rundt i forhold til hinanden:

4
Når den nye rækkefølge og hierarki er som ønsket trykkes til sidst på Gem for at gemme den nye rækkefølge og hierarki.

Via afsnitsværktøjsbåndet (pile)

Rækkefølgen og ind- og udrykninger af afsnit kan også styres på selve afsnittet, som du ønsker at flytte. Til højre for afsnittet findes en række små ikoner, hvor enkelte kan bruges til at ændre placeringen.

konerne er dynamiske og vil kun vise de muligheder der er. Fx har det øverste/første afsnit ikke nogen mulighed for at blive flyttet højere op osv.