Avanceret eksport af bygningsdele til Excel

Udover den simple og hurtig eksport af bygningsdele til Excel og CSV, findes der også en mere avanceret eksport funktion, hvor man bl.a. helt selv kan angive hvordan eksporten skal se ud, og hvilke informationer man ønsker at få med. Det er denne funktion som er beskrevet i denne artikel, og nederst kan du finde en eksempel-fil du kan prøve med. 

Indhold i denne artikel:

Opsætning og eksportering

For at eksportere alle sine bygningsdele til Excel, trykkes på der det lille ikon (vist nedenfor) på bygningsdelsoversigten. Dernæst vælges det nederste punkt Avanceret eksport til Excel:

I følgende vindue kan man enten benytte den indbyggede skabelon, som nye projekter som udgangspunkt vil benytte, eller uploade sin egen Excel-skabelon. Hvis man ønsker at benytte sin egen Excel, så den først oprettes (bliver beskrevet længere nede), og dernæst uploades til projektet i feltet Upload Excel skabelon til under Vis avanceret indstillinger:

Tip: Hvis man uploader en Excel-template, så vil den blive gemt i projektet. Dvs. man behøver ikke at uploade en ny skabelon for hver gang man vil eksportere.

Hermed en forklaring på de resterende felter:

  • Nulstil: Hvis man ikke længere ønsker at bruge den uploaded Excel-skabelon, så kan man sætte flueben i denne indstilling, for at slette skabelonen og fremadrettet bruge standard skabelonen.
  • Beskyt med password: Hvis man angiver et kodeord, vil arket blive låst - og dermed gjort skrivebeskyttet. Man kan låse arket op ved at angive kodeordet.

For at starte selve eksporten trykkes der på knappen Gem og eksporter. Dernæst vil eksporten gå i gang, og du vil modtage en notifikation når filen er klar til download. Du kan også følge selve processen nede i højre hjørne af din browser. Du kan sagtens arbejde videre, eller gå til andre sider imens at eksporten arbejder.

Oprettelse af egen Excel-skabelon

Ved at benytte sin egen Excel-skabelon, har man meget høj fleksibilitet i forhold til det endelige output. I Excel-skabelonen skal man definerer hvor (placering i eksporten), hvad (kolonner) og hvordan (styling og layout) man ønsker eksporteret ud. I de følgende afsnit kan du se mere om hvilke variabler du kan indsætte i Excel-skabelonen, eller du kan hente en eksempel-filen, som du så kan arbejde videre med.

Variabler for projektets klassifikationssystem

De placeholders, der kan anvendes for det valgte klassifikationssystem for projektet (fx BIM7AA, CCS osv.), er:

Variabler/Placeholder Beskrivelse
{Level1:Name} Klassenavnet for øverste niveauer (fx "Indervægge" for BIM7AA)
{Level1:Key} Klassekoden for øverste niveauer (fx "22" for BIM7AA)
{Level X:Name} Klassenavnet for angivet niveau.
{Level X:Key} Klassekoden for angivet niveau.

X = Skal erstattes med niveauet i hierarkiet (2, 3, 4 osv.)

I din Excel-skabelon kan det bl.a. se således ud:

Tip: Du kan også undlade at bruge ovenstående variabler i din skabelon, hvis du kun ønsker at eksportere bygningsdelene ud.

Variabler for bygningsdele

Hermed et overblik over variabler du kan indsætte for dine bygningsdele:

Variabler /Placeholder Anvendelse
{Component:Classificaiton} Klassifikationskoden på bygningsdelen
{Component:Name} Navnet på bygningsdelen
{Component:NameAndStructure} Navn efterfulgt af opbygningen på ny linje for bygningsdelen. Skal kun bruges hvis man ønsker at have begge informationer i samme celle.
{Component:Structure} Opbygningen for bygningsdelen.
{Component:AssociatedTemplate} Tilknyttet bygningsdelsbeskrivelsesskabelon for bygningsdelen
{Component:DraftDoc} Dokumentkladder hvori bygningsdelen er tilknyttet til. 
{Component:PublishedDoc} Udgivet dokument hvori bygningsdelen er tilknyttet til.
{Component:Discipline} Fag for bygningsdelen
{Component:Contract} Entreprise for bygningsdelen
{Component:Quantity} Mængde for bygningsdelen
{Component:Measurementunit} Opmålingsenhed
{Component:BimModel} BIM-model for bygningsdelen
{Component:Status} Status for bygningsdelen
{Component:Description} Bemærkning/note for bygningsdelen
{Component:CreatedAt} Oprettelsesdato for bygningsdelen
{Component:CreatedBy} Opretter (bruger) for bygningsdelen
{Component:EditedAt} Redigeret dato for bygningsdelen
{Component:EditedBy} Redigeret af (bruger) for bygningsdelen
{extrafield: field_id} Ekstra felt for bygningsdelen. field_id udskiftes med id for ekstra feltet fx {extrafield:fire_rating}

Eksempel på kolonner i Excel-skabelonen kunne se således ud:

Andre variabler/placeholders

Det er også muligt at bruge projekt- og virksomhedsspecifikke variabler . Fx vil du kunne bruge {Project:Name} for at få vist projektets navn.

Se den komplette liste af variabler hér.

Hent eksempel-fil

Du kan hente vores eksempel fil her, hvis du mangler inspiration til, hvordan en Excel-skabelon til eksport kan opbygges:

Download eksempel fil (.xlsx)