Oprette eget klassifikationssystem

Klassifikationssystemer bruges som rygraden i projekter på NBS Nordic, da de bl.a. er med til at holde struktur og orden på bygningsdelene. I NBS Nordic har vi  oprettet de mest gængse klassifikationssystemer, som du kan bruge i dine projekter, men du har også mulighed for at oprette dine egne. Denne artikel vil kort beskrive strukturen og vise et eksempel på hvordan du opretter dit eget klassifikationssystem helt fra bunden.

Du kan også oprette et klassifikationssystem på baggrund af en Revit keynote fil. Se denne artikel hér.

2 nemme trin til at komme godt i gang:

Opbygningen af strukturen

Til opbygningen og indlæsning af klassifikationsstrukturen i NBS Nordic benyttes et format, der hedder JSON (JavaScript Object Notation). Helt kort så er det en simpelt syntaks, som er nem for både mennesker og computere at skrive og forstå.

Du kan evt. læse mere om JSON-formatet hér.

JSON-opbygningen

For at opbygge strukturen skal der anvendes følgende nøgler:

  • id: Klassifikationskoden (obligatorisk)
  • name: Læsbart navn for klassifikationen (obligatorisk)
  • children: Angivelse af underpunkter (valgfrit)

Nedenfor ses et eksempel med brug af ovenstående nøgler og opbygning af et hierarki på to niveauer:

[code] [ { "id": "0", "name": "0 - Generiske bygningsdele", "children": [ { "id": "00", "name": "00 - Generiske objekter", "children": [ { "id": "001", "name": "001 - Generisk objekt ARK" }, { "id": "002", "name": "002 - Generisk objekt KON" } ] } ] } ][/code]

Man kan bruge enhver tekst-editor til at opbygge sin struktur med. Der findes dog også deciderede JSON-værktøjer, som kan være en stor hjælp. Bl.a. kan vi anbefale en online JSON-editor.

Indlæsning af din egen struktur

Efter oprettelsen af den ønskede klassifikation fx i JSON Editor Online kopieres JSON-strukturen til udklipsholderen:

I NBS Nordic åbnes Klassifikationssystem under virksomhedens bibliotek. På denne side klikkes på "Opret ny klassifikation":

Et vinduet kommer nu til syne, hvor navnet på klassifikationen skal angives i det første felt (Navn). I det andet tekstfelt (Klassifikation) indsættes din JSON-kode fra udklipsholderen. Til sidst trykkes på "Opret klassifikationsssystem" for at gemme din klassifikationsstruktur:

Du kan ikke senere ændre eller slette dit klassifikationssystem. Tag kontakt til support, hvis du har et konkret problem.