Indsætte/slette forside fra et dokument

Det er nemt og hurtigt at oprette beskrivelser i NBS Nordic, men de skal selvfølgelig også se godt ud. En vigtig del er derfor at kunne indsætte en forsiden. Vi vil her vise hvordan du kan indsætte en forside: 

Indhold i denne artikel:

Indsæt forside

1
Start med at åbne det dokument, som du ønsker at tilføje en forside til.
2
Gå til fanebladet Layout og tryk på menupunktet   3 Indsæt forside:
I listen kan du vælge om du enten vil oprette en helt tom forside ( Ny) eller tage udgangspunkt i en standard forside ( Layout 1).
Når du har indsat en forside i dit dokument, kan du under Layout->Sideopsætning, vælge om forsiden skal medtages i dokuments sidetal:

Slette forside

vis du ønsker at slette/fjerne en forside, skal der trykkes på Slet forside under Layout fanebladet: