Gem dokument/beskrivelse som skabelon

Hvis du har lavet noget, som du nemt vil kunne gøre brug af i et fremtidig projekt, eller dele til andre i virksomheden, så er virksomhedsbiblioteket vejen frem.

I denne artikel gennemgår vi hvordan du kan gemme hele dokumentet eller brudstykker (sektioner) fra dit dokument til virksomhedsbiblioteket.

Indhold i denne artikel:

Opdeling i biblioteket:

Biblioteket til dokumentskabeloner er opdelt i hhv. Skabeloner og Sektioner:


Skabeloner er det man normalt kender fra Word-skabeloner. Det er altså hele dokumenter inkl. opsætning og layout, som kan gemmes og bruges herfra.

I forhold til Molio-struktur, så vil det typisk være de generelle kapitler (1-3), som gemmes heri.

Sektioner er til brudstykker/delkomponenter, som skal indsættes i et dokument. Dette kan typisk være forsider og/eller egne bygningsdelsbeskrivelser (Kap. 4).

Gem et helt dokument som skabelon:

Fra dokumentoversigten kan du nemt og hurtigt gemme hele dit dokument som en skabelon:

  1. Gå til dokumentoversigten i projektet hvor dokumentet befinder sig:

  2. Tryk på dokumentmenuen og vælg hvor du vil gemme dokumentet

  3. Du kan nu finde dokumentet under "virksomhedsbiblioteket", hvorefter det kan redigeres/omdøbes efter eget ønske:

  4. Når en skabelon skal være synlig og kunne bruges, så skal en virksomhedsadmin udgive/gemme en version af dokumentet.