Eksportere til PDF

et er nemt og hurtigt at eksportere dit dokument til pdf.

2 nemme måde du kan eksportere til PDF:

1. - Fra dokument editor

For at eksportere til PDF fra editoren, skal du starte med at udgive dit dokument. 

  1. Gå til menuen "Udgiv", og klik på "Genudgiv dokument" i højre side.
      

    Der er tre måder du kan udgive dit dokument på. Her vælger vi "Alle afsnit URL (Hele dokumentet)". Hvis du har udgivet dit dokument før vi du blive spurgt om hvorvidt du ønsker at bevare den tidligere genereret URL eller om du vi have en ny. 

  2. år BIM Shark er har genereret dit dokument, vil du se en dialog som dialogen nedenfor. Klik på " Vis udgivet dokument".

  3. På siden med det udgivet dokument vil du, så snar dokumentet er klar. se en knap til at downloade dokumentet som pdf. 

2. - Fra dokument oversigten

  1. Fra dokumentoversigten kan du udgive dit dokument. Her vælger vi "Via URL (Hele dokumentet)". Har dit dokument været udgivet kan du vælge at gå direkte til det udgivet dokument. 

  2. Følg fra trin 3 i "Fra dokument editor".