Indsætte indholdsfortegnelse

Et dokument opbygges af forskellige slags blokke. En af disse blokke er af typen Indholdsfortegnelse, som du kan indsætte hvor du ønsker i dit dokument. Vi gennemgår her hvorledes du gør.


  1. Åbn dokumentet eller skabelonen som du ønsker at tilføje indholdsfortegnelse til.
  2. Naviger til det område hvor du ønsker at indholdsfortegnelsen skal placeres.

  3. Tryk på + og vælg Indholdsfortegnelsen, eller træk Indholdsfortegnelsen ind fra Blokpanelet til venstre:

  4. Du kan ændre på indstillingerne for indholdsfortegnelsen ved at trykke på blokindstillingen: