Layout- og dokumentindstillinger

et er nemt og hurtigt at oprette beskrivelser i NBS Nordic, men de skal selvfølgelig også se godt ud. Vi har gjort det nemt og hurtigt at opsætte dine beskrivelser efter Molios anvisning, hvor alle hovedafsnit fx skal starte på en ny side. Indstillingerne kan nemt ændre så det passer med dine ønsker.  

Indhold i denne artikel:

Indrykning

Vi har 4 forskellige indrykninger fra ingen til stor indrykning. Med knappen har mulighed for at styr hvor meget indrykning dit dokument har.

i har 4 forskellige indrykninger fra ingen til stor indrykning.

Eksempel på "Ingen indrykning" kontra "Stor indrykning". 

Lille indrykning:

Stor indrykning:

Du kan fjerne eventuel indrykning i dit dokument, ved at vælge "Ingen indrykning".

Sideopsætning

Under sideopsætning kan du styre, hvorvidt dit dokument skal have en indholdsfortegnelse, starte hovedafsnit på en nye side og hvor meget margin du ønsker i venstre side. 

Vis indholdsfortegnelse

Med "Vis indholdsfortegnelse" kan du for indsat en indholdsfortegnelse i dit dokument. Hvis dit dokument har en forside, vil indholdsfortegnelsen komme på den efterfølgende side. 
Husk at trykke gem!.

Eksempel på indholdsfortegnelse i redigering (X ved sidetal):

Eksempel på indholdsfortegnelse i forhåndsvisning (sidetal vises):

or bygningsdelsbeskrivelser ønsker man ofte kun at vise titlen og ikke alle underafsnit. Derfor har du mulighed for et par ekstra indstillinger, når dit dokument indeholder en indholdsfortegnelse. 

  • Skjul underafsnit for bygningsdele - Gør at kun det titlen på det første afsnit bliver vist i indholdsfortegnelsen. Husk at trykke gem!.
  • Hovedafsnit starter på ny side - Her kan du tving dokumentet at lave et sideskift inden hver nyt hovedafsnit startes. Husk at trykke gem!.
  • Papirets venstre margin - Her bestemmer du hvor meget "luft" der skal være en venstre siden, inden teksten startes. Husk at trykke gem!.

Linjehøjde

vis du ikke kan lide hvor standard linjehøjde, af den ene eller anden grund, har du mulighed for at ændre den. 
Linjehøjden kan indstilles i 5, forskellige afstande. Standard er 1 og den største er  dobbelt (2).

Eksempel på normal linjeafstand:

Eksempel på Dobbelt afstand:

 

Indstillinger for afsnit

over de overordnet layout indstillinger, har du også mulighed for at indstille enkelte indstillinger for de enkelte afsnit.

Ved at klikke på det lille tandhjul, som komme frem når du holder din mus over et afsnit, har du mulighed ændre indstillingerne for det enkelte afsnit. 

I dialogen har du mulighed for at indstille hvordan den valgte afsnit skal opføre sig. Nedenfor har vi beskrevet hvad de enkelte indstillinger giver af muligheder.

Afsnitsnummer:

Denne indstilling giver mulighed for at bestemme om afsnittet skal skal nummereres fortløbende eller om du ønsker at låse afsnittet til et bestemt nummer.

Hvis du arbejder med Molios beskrivelser, anbefaler vi at afsnitsnummer låses, sådan at fx. bygningsdelsbeskrivelser altid at kapitel 4.

Afsnits synlighed:

Denne indstilling gør det muligt at bestemme om nummeret i overskriften skal vises eller ej. Du kan skjule det for det enkelte afsnit eller det enkelte afsnit og alle det underafsnit. 

Papir orientering:

Her har du mulighed for at vælge om afsnittet skal vises på at sående eller liggende papir. Hvis du arbejder med fx udbudskontrolplanner, anbefaler vi liggende papir kombineret med "start afsnit på ny side".

Sideskift:

Her kan du bestemme om du ønsker at afsnittet skal starte på en ny side.