Eksport til LCAbyg 2023

Hvis man ønsker at bruge LCAbyg, som det endelige dokumentationsværktøj, kan man eksportere sine bygningsdele, deres mængder og tilknytningen til LCA-konstruktioner direkte fra LCA-modulet via et JSON-filformat.

  1. Inde i LCA-modulet trykkes på knappen Eksporter bygningsdele til LCAbyg: 
  2. Opret en ny mappe (fx på skrivebordet) og gem/flyt filen herind.
  3. Åbn LCAbyg 2023 og start eller åbn et projekt.
  4. Herefter vælges Importer komponenter fra json under Filer:
  5. Herefter vælges den nyoprettede mappe hvor den eksporterede JSON-filen blev lagt ind i.  
    Bemærk at man ikke kan se selve json-filen, da man skal vælge en mappe.
  6. Bygningsdelene skulle herefter fremgå i Bygningsmodel: