Overblik over LCA

I fanen Overblik under LCA-modulet, kan man danne sig et overblik over LCA'en for det pågældende projekt. Det er et øjebliksbillede, forstået på den måde, at beregningen er dynamisk og medregner nuværende antal bygningsdele og deres mængder.

Find en forklaring på tallene længere ned:

  1. Eksport af bygningsdele og deres mængder til json-fil, som kan indlæses i LCABYG. Se mere hér.
  2. Status på hvor mange bygningsdele har fået tilknyttet en LCA-konstruktion.
  3. Hurtig tilknytning af LCA konstruktioner til bygningsdele. Se mere hér.
  4. Projektspecifik stamdata som er relevant for LCA-analysen og det endelige resultat.
  5. Visning af GWP-værdier (kg CO2eq./m2/år) per krævede faser.
  6. Mulighed for manuelt at tilføje diverse poster ud fra % af produktionsfasen (A1-A3).
  7. Visualisering af resultaterne. Bemærk at detalje graden for bygningsdelene kan ændres i dropdown listen.