Tildeling og ændring af virksomhedsroller

Denne guide gennemgår vi rollerne som ansatte for en virksomhed kan have og hvordan disse kan ændres.

Bemærk: Den bruger som opretter virksomheden vil automatisk blive tildelt Super-virksomhedsadmin som rolle.

Indhold i denne artikel:

Virksomhedsroller

Ikke alle ansatte i en virksomhed skal nødvendigvis have adgang eller kunne det samme. Derfor kan ansatte have én af følgende roller:

Almindelig bruger Virksomhedsadmin Super-virksomhedsadmin
Max. antal ansatte som kan have denne rolle

1
Deaktivere ens egen bruger ✔️
Oprette nye projekter ✔️ ✔️ ✔️
Sende og administrere invitationer ✔️ ✔️
Skifte roller på ansatte med rollerne "Admin" og "Alm. bruger" ✔️ ✔️
Deaktivere ansatte som er "Alm. bruger" ✔️
Deaktivere ansatte som er "Virksomhedsadmin" ✔️
Ændre virksomhedens stamdata (navn osv.) ✔️ ✔️
Administrere betalingsindstillinger ✔️

Ændring af virksomhedsroller

1
For at ændre rolle for dig selv eller en anden ansat, så skal du starte med at gå til siden for Ansatte:

2
Til højre for den ansatte som du vil ændre status på trykkes på knappen Skift rolle:

3
Herefter åbnes et vindue, hvor der i listen kan vælges den nye rolle. Til sidst trykkes på knappen Skift rolle for at gemme ændringerne:

Ændring af egen rolle som Super-virksomhedsadmin

Der skal altid være én ansat med rollen som Super-virksomhedsadmin. Derfor vil du blive bedt om at vælge en anden ansat, som skal overtage Super-virksomhedsadmin - hvis du som Super-virksomhedsadmin ændrer din egen rolle:

I den første liste vælges din nye rolle. I den nederste vælges hvilken ansat der skal opgraderes/overtage Super-virksomhedsadmin rollen for virksomheden.

Bemærk: Ikke alle har adgang til at skifte roller for andre ansatte i virksomheden. Se tabellen længere oppe i artiklen.