Tildeling og ændring af projektroller

Denne artikel vil du få en forklaring på de to roller som medlemmer af et projekt kan have og finde ud af hvordan man kan ændre dem.

Bemærk: Den bruger som opretter projektet vil automatisk blive tildelt Admin som rolle.

Indhold i denne artikel:

Projektroller

Flere projektmedlemmer kan have samme rolle.


Alm. bruger Admin
Oprette indhold (Bygningsdele, dokumenter og tilbudslister m.m.) ✔️ ✔️
Redigere indhold ✔️ ✔️
Se/ret projektdetaljer (Projektnavn, Bygherre m.m.) ✔️ ✔️
Se/ret projektindstillinger (Keynote opbygning m.m) ✔️
Sende/administrere projektinvitationer ✔️
Ændre roller på brugere med rollen "Alm. brugere". ✔️
Arkivere/genaktivere projektet ✔️
Forlade projektet. ✔️

Ovenstående projektroller er helt uafhængige af virksomhedsroller - og samme bruger kan godt have forskellige roller i forskellige projekter.

Ændring af en brugers rolle

Kun muligt som Admin

1
Gå til siden Medlemmer på det pågældende projekt:

2
Udfor brugen du ønsker at ændre trykkes på Ændr rolle (gul knap) -et vindue åbnes hvor den nye rolle kan vælges på listen:

3
Efter den nye rolle er valgt på listen, gemmes ændringen ved at trykke på Skift rolle.