Hvilke parametre opretter NBS Nordic

NBS Nordics Revit addin opretter selv de nødvendige parametre. Vi opretter parametrene i det øjeblik du vælge et projekt i settings. Det vil sige, at vi ikke opretter nogen unødvendige parametre i dine modeller. 
Skulle du mod forventning have brug for at oprette parametrene selv, så ligger de i installations-mappen i filen NBSNordicSharedParameters.txt. Filen kan også bruges, hvis du har lydt til at lave tags der viser/indeholder parametre fra NBS Nordic. 

5 nemme trin til at komme godt i gang:

Her er en forklaring af de parameter NBS Nordic bruger:


Projekt parametre:
NBS Project Id - Indeholder projektet id, fra NBS Nordics database.

NBS Project Date - Ikke i brug. 

NBS  Override - indeholder værdier brugt til interne indstillinger. Giver kun værdi i Revit.


Type parametre:
NBS Classificationcode - Indeholder bygningsdelens klassifikationskode (Klassifikationskode og løbenr.).  

NBS Component Name - Indeholder bygningsdelens navn i NBS Nordic (Navn).

NBS Component Type Id - Indeholder bygningsdelens id, fra NBS Nordics database

NBS Contract - Indeholder værdien for entreprise (Entreprise).

NBS Date - Indeholder datoen for seneste ændring af bygningsdelen.

NBS Discipline - Indeholder værdien for bygningsdelens fag (Fag). 

NBS Doc Link - Indeholder et link til den udgivet bygningsdelsbeskrivelse.

NBS Measurement -  Indeholder bygningsdelens opmålingsenhed (Opmålingsenhed).

NBS Structure - Indeholder bygningsdelens opbygning (Opbygning).

NBS Tag - Indeholder de nøgleord, der er knyttet til bygningsdelen.

NBS Tender - Indeholder navnet på den tilbudsliste bygningsdelen indgår i, hvis udgivet (Tilbudsliste). 

NBS GWP - Indeholder den udregnede GWP-værdi på baggrund af den valgte LCA-bygningsdel


Instans parametre:
Bemærk: parametrene for instanser er de samme, som for typer. Den eneste forskel er at "Instance " er tilføjet til navnet, da Revit ikke tillader at det samme parametre tilknyttes både typen og instansen.  

NBS Component Instance Id - Som for typen.

NBS Instance Classificationcode - Som for typen.

NBS Instance Component Name - Som for typen.

NBS Instance Contract - Som for typen.

NBS Instance Date - Som for typen.

NBS Instance Discipline - Som for typen.

NBS Instance Doc Link - Som for typen.

NBS Instance Manual Doc Link - Som for typen.

NBS Instance Measurement - Som for typen.

NBS Instance Structure - Som for typen.

NBS Instance Tag - Som for typen.

NBS Instance Tender - Som for typen.

NBS Instance GWP - Som typen


Manuelle parametre:
Bemærk: De manuelle parametrene oprettes ikke automatisk, men skal tilføjes via Manage parameters. Parametrene gør det muligt at sætte en mængde/værdi manuelt eller via et 3. parts program som Dynamo. Det betyder, at du fx kan udregne en mængde som "malet overfalder" med Dynamo og få den overfør til NBS Nordic, såfremt til tilhørende opmålingsenhed vælges for bygningsdelen. Du kan læse mere om det her "Hvordan kan manuelle mængder overføres til NBS Nordic".

NBS Instance Custom Length - Til manuel indtastning af længde i Revit.

NBS Instance Custom Area - Til manuel indtastning af volume i Revit.

NBS Instance Custom Volume - Til manuel indtastning af areal i Revit.


Til manuelt link med funktionen "Link to Documents";
Type parametre:
NBS Manual Doc Link - Indeholder et link til den udgivet bygningsdelsbeskrivelse. Kan linke til specifikke afsnit (Titel). 

NBS Manual Tag - Indeholder de nøgleord, der er knyttet til dokumentet eller det valgte afsnit (Tags).
Instans parametre:
NBS Instance Manual Doc Link - Som for typen.

NBS Instance Manual Tag - Som for typen.